Arrakis d.o.o. za projektiranje, nadzor i konzalting
  • projektiranje
  • stručni nadzor u graditeljstvu
  • tehničko savjetovanje-konzalting
  • legalizacije
  • izrada elaborata etažiranja
  • projekt management